Водна акта
Документ Објављено
dozvole.xls  (25.5Kb)
Уписник водних дозвола за хидрографски слив реке Морава
21.09.2015 13:20:43
saglasnost.xls  (28.5Kb)
Уписник водних сагласности за хидрографски слив реке Морава
21.09.2015 13:19:27
sajt_uslovi.xls  (34Kb)
Уписник водних услова за хидрографски слив реке Морава
21.09.2015 13:18:43
Сајт_увод.doc  (20Kb)
Сва издата водна акта, водни услови, водне сагласности, водне дозволе-потврде и водни налози се на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС”, бр. 86/2010), воде у следећим уписницима: - Уписник водних у
21.09.2015 13:16:38