Установе града Ужица

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "УЖИЦЕ"
Адреса: Трг партизана 10
Тел: 031/ 513-485
ИНФО ЦЕНТАР
Адреса: Д. Туцовића 52
Тел: 031/ 500-555
Е-пошта


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "УЖИЦЕ"
Адреса: Видовданска 32А
Тел/ фаx: 031/ 512-340
Психолози: 031/ 521-481
Правници: 031/ 521-489, 521-058
Рачуноводство: 031/ 521-482
Е-пошта

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
Адреса: Немањина 52
Тел: 031/ 511-366, 521-584
Фаx: 031/ 511-347
Е-пошта

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Ужичке републике 116
Тел: 031/ 554-199, 554-840, 552-645
Фаx: 031/ 552-645
Е-пошта

УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР"
Адреса: Косовска 2а
Тел/фаx: 031/ 513-268

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
Адреса: Немањина 18
Тел/фаx: 031/ 517-855
Е-пошта

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ
Адреса: Немањина 52
Тел/фаx: 031/ 514-624, 512-580
Е-пошта


УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
Адреса: Сланушка 10
Тел/фаx: 031/ 523-299, 512-505
Е-пошта

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Адреса: Жичка 17 
Тел: 031/ 513-484
Фаx: 031/ 513-498
Е-пошта

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Адреса: Трг партизана 12
Тел: 031/ 514-578
Тел/фаx: 031/ 515-588
Е-пошта

НАРОДНИ МУЗЕЈ
Адреса: Димитрија Туцовића 18
Тел: 031/ 521-360, 510-084
Е-пошта

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Адреса: Марије Маге Магазиновић
Тел: 031/ 519-966, 520-665
Фаx: 031/ 522-098
Е-пошта1
Е-пошта2

 

ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Трг Светог Саве 11
Телефон: 031 601-535; 601-534
Е-пошта