Стратегије и програми
Документ Објављено
Lokalni_akcioni_plan_za_zaposljavanje_grada_Uzica_za_2016.pdf  (1442.4Kb)
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2016. годину
15.03.2016 12:19:36
Program_popisa_objekata_-_FINAL.doc  (69.5Kb)
ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
01.02.2016 09:55:55
PROGRAM_RAZVOJA_SPORTA_GRADA_UŽICA_2015-2018._GODINA.doc  (361Kb)
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА УЖИЦА 2015-2018. ГОДИНА
28.01.2016 11:39:35
AP__za_migracije_grada_Uzica_2014-2017._god.pdf  (536.18Kb)
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих лица и управљање миграцијама и управљање миграцијама на територији града Ужица 2014- 2017.
10.11.2015 12:45:46
Lokalni_akcioni_plan_za_mlade_Uzice_2015-2019._doc  (1569Kb)
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2015-2019.
03.03.2015 10:03:17
LAPZ_UE_2015.pdf  (977.96Kb)
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 2015. ГОДИНА
02.03.2015 08:32:59
Strategija_Javnog_zdravlja_za_period_2015-2020.doc  (14733.5Kb)
Стратегија јавног здравља града Ужица за период 2015-2020. године
02.02.2015 11:49:06
Akcioni_plan_Saveta_za_ravnopravnost_polova_za_2013-2014_godinu.pdf  (976.8Kb)
Акциони план Савета за равноправност полова за 2013-2014 годину
10.01.2014 10:38:42
LAPZ_UZICE_2013..pdf  (1366.1Kb)
Локални акциони план запошљавања града Ужица 2013
21.03.2013 08:09:52
Strategija_lokalnog_odrzivog_razvoja_2012-2020_sa_akcionim_planom.pdf  (3040.73Kb)
Стратегија локалног одрживог развоја 2012-2020 са акционим планом
07.12.2012 11:28:39
LEAP_Uzice.pdf  (13396.78Kb)
Локални еколошки акциони план града Ужица (ЛЕАП) 2012-2016
15.11.2012 10:59:15
Stambena_strategija_grada_Uzica_2012-2021.pdf  (2085.5Kb)
Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021
19.10.2012 10:11:38
Lokalni_akcioni_plan_zapošljavanja_2012.pdf  (773.81Kb)
Локални акциони план запошљавања града Ужица 2012
17.08.2012 13:11:42
LAP_za_poboljsanje_polozaja_zena_i_unapredjenje_rodne_ravnopravnosti.doc  (1829.5Kb)
Акциони план за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у граду Ужицу
25.04.2012 12:15:41
Program_razvoja_opštine_Užice_2008-2015.pdf  (671.86Kb)
Програм развоја општине Ужице 2008-2015
04.08.2011 12:05:41
LAP_za_unapredjenje_polozaja_izbeglih_i_interno_raseljenih_lica_grada_Uzica2010-2013_.pdf  (1736.16Kb)
ЛАП за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица града Ужица 2010-2013
04.08.2011 08:29:45
LAP_u_oblasti_invalidnosti_2010-2014_.pdf  (204.05Kb)
Локални акциони план у области инвалидности 2010-2014
04.08.2011 08:28:03
LAP_za_mlade_Uzice_2010-2014_.pdf  (881.94Kb)
Локални акциони план за младе 2010-2014
04.08.2011 08:26:38
Strategija_razvoja_ljudskih_resursa_Gradske_uprave_Uzice_2010-2014_.pdf  (3289.57Kb)
Стратегија развоја људских ресурса Градске управе Ужице 2010-2014
04.08.2011 08:23:45
Plan_kapitalnih_investicija_2010-2015.pdf  (969.57Kb)
План капиталних инвестиција 2010-2015
04.08.2011 08:21:46