Служба интерне ревизије

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ: Миломир Пантовић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

телефон: 031/514-397

е-маил: миломир.пантовиц@узице.рс

Валентина Златић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

телефон: 031/514-397