Служба буџетске инспекције

                БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДА  УЖИЦА

 

 

 

Буџетска инспекција града Ужица,надлежна је за спровођење инспекције над:

 

 

1.Директним и индиректним корисницима средстава буџета Града  Ужица.(у даљем тексту   Град ).

 

2.Јавним предузећима,установам а и другим организацијама чије оснивач Град.

.Правним лицима над којима  Град има директну или индиректну

контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у  надзорном

одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од

50% укупног прихода;

3) правним лицима  и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства из буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета  Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација.

     Рад буџетске инспекције је независан и самосталан.

*  КОНТРОЛНЕ  листе   Буџетске инспекције  Министарства финансија можете преузети ОВДЕ.

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ: Јелисавка Радосављевић

телефон: 031/500-428

е-маил: јелисавка.радосављевиц@узице.рс