Решења о озакоњењу
Списак издатих решења о озакоњењу

Редни број

Име и презиме (назив)
подносиоца захтева
Адреса (седиште) подносиоца
захтева
 Врста и намена објекта који је
предмет озакоњења и парцела
на којој се налази
 Број и датум решења
о озакоњењу
1. Зоран Јанковић Ужице                     ул. Николе Пашића бр.38 Стамбени објекат изграђен на кат. парцели број  1310 КО Равни 6 бр.357-13/16-03 од 13.12.2016г.
2, Владан Цупарић и Зорица Вуковић  Ужице                 ул. Карађорђева бр.45 Породично- стамбени објекат изграђен на кат.парцели број 3942 КО Ужице 6 бр. 357-8266/10-03 од 04.01.2017г.
3. Милун Кузмић Ужице ул. Златарска бр.37 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 733 КО Ужице 6 бр.357-7637/10-03 од 14.12.2016г.
   4.    УТ АД "Слога"  Ужице ул. Д.Туцовића бр.149 Део пословног објекта изграђен на катастарској парцели број 9146/1 КО Ужице 6 бр.357-357/16-03 од 05.01.2017г.
   5. Симо Вујић    Ужице ул. Романијска бр.14 /а Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 2258/3 КО Ужице 

6 бр. 357-1057/10-03 од 14.12.2016г. 

   6. Обрад Ристановић  Севојно ул.Саве Шумановића бр.1 Породично стамбени објекат , изграђен на катастарској парцели број  4276 КО Севојно  6 бр.357-9810/10-03 од 09.01.2017г 
   7. Љиљана Цветковић Ужице ул. Светозара Марковића бр.86/а Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 1624 КО Ужице 6 бр.357-8416/10-03 од 07.12.2016г                
   8. Радомир и Ненад Мирковић Ужице ул. Николе Алтомановића бр.6 Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 8018 КО Ужице 6 бр.357-6694/10-03 од 25.01.2017 г
   9.  Миливоје Нешковић Ужице ул. Царинска бр.41 Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 3218 КО Ужице 6 бр.357-6891/10-03 од 29.11.2016г
  10. Љубинко Марковић Ужице ул. Карађорђева бр.24 Стамбено- пословни објекат, изграђен на катастарској парцели број  9776 КО Ужице  6 бр.357-5423/10-03 од 20.01.2017г
   11. Ђорђе Кузељевић Ужице ул. Капетановина бр.9 Породично- стамбени и помоћни објекти, изграђени на катастарској парцели број 10768 КО Ужице 6 број 357-7266/10-03 од 08.02.2017 г
  12. Раде Ковачевић Ужице ул. Милешевска бр.19 Породично - стамбени објекат, изграђен на катастарској  парцели број 7082 КО Ужице  6 број  357-5434/10-03 од 25.01.2017г
          13.  Зорка Рајовић Ужице ул. Милоша Божановића бр.70 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1995 КО Ужице  6 број 357-767/10-03 од 20.01.2017г
  14.  Славица Рончевић Ужице ул. Немањина бр.74/10 Породично- стамбени објекат изграђен на катастаркој парцели број 9466 КО Ужице 

6 број 357-90/14-03 од 26.12.2016г

  15. Олга и Весна Аџић Ужице ул. Златиборска бр.28 Део стамбеног и стамбени објекат изграђени на катастарској парцели број 8835 КО Ужице  6 број 357-257/16-03 од 07.02.2017г
  16.  Симеун Јараковић  Ужице ул. Жупана Брајана  бр.4 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2894 КО Ужице  6 број 357-5963/10-03 од 02.02.2017г 
  17.  Драгољуб Тешић Ужице ул. Немањина бр.169/а Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 3115 КО Ужице 6 број 357-6679/10-03 од 08.02.2017 г
   18.  Слободан Божић Ужице ул. Ерска бр.4 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2906 КО Ужице  6 број 357-7956/10-03 од 16.01.2017 г
 19. Радивоје Вељовић и Душко Јотић Ужице ул. Лазовина бр.10 Стамбени објекат изграђен у Љубањама на катастарској парцели број 270/60 КО Љубање 6 број 357-8296/10-03 од 02.02.2017г
 20. Миленка Станић Ужице ул. Јоакима Вујића бр.14 Породично- стамбени објекат изграђен на катарстарској парцели број 9691 КО Ужице  6 број 357-27/09-03 од 31.01.2017г
 21. Горан Марјановић, Мирјана Марјановић и Милан Крстић Ужице ул. Студеничка бр.15 Надоградња вишепородичног- стамбеног објекта изграђена на катастарској парцели број 5711 КО Ужице  6 број  357-8465/10-03 од 20.01.2017г
  22. Видосав Митровић  Ужице ул. Колубарска бр.37 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3388 КО Ужице 6 број 357-261/10-03 од 10.01.2017 г
  23. Драган Полимчевић Ужице   ул. Буар бр.113 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1653 КО Буар  6 број 357-1731/10-03 од 07.02.1017 г
  24. Јован Живановић Севојно ул. Радише Бугариновић бр.41 Породично- стамбени објекат изграђен на  катастарској парцели број 4124 КО Севојно  6 број 357-4872/10-03 од  10.02.2017г
  25.   Цана Пејић Ужице ул. Милоша Обреновића бр.9 Породично- стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 1165 КО Севојно  6 број 357-2810/10-03 од 15.12.2016г
  26. Милинко и Мирољуб Тимотијевић Ужице ул. Кондина бр. 37 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1646 КО Ужице  6 број 357-7103/10-03 од 04.01.2017г
          27.  Љубан Аћимовић Ужице ул. Златиборска бр.38 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 8861/1 КО Ужице 6 број 357-8460/10-03 од 18.11.2016
  28. Град Ужице  Ужице ул. Димитрија Туцовића бр.52 Помоћн објекат изграђен на катастарским парцелама број 1450/17 и 1504/4 КО Дријатањ 6 број357-3530/10-03 од 21.02.1017г
  29.  Милош и Љубодраг Чоловић  Ужице ул. Ужичке Републике бр.43 Породично- стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели  број 6052 КО Ужице  6 број 357-4061/10-03 од 23.01.2017г
  30.  Ђоко Росић  Ужице ул. Капетановина бр. 7  Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 10780 КО  Ужице  6 број 357-9225/10-03 од 13.12.2016г
  31. Јездимир Алексић  Ужице ул. Немањина бр.279 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3749 КО Ужице  6 број 357-7214/10-03 од 23.12.2016г
  32. Драгољуб Симић  Ужице ул. Сердара Мићића бр 30 Породично- стамбени  и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 7822 КО Ужице  6 број 357-875/10-03 од 15.02.2017г
  33. Горан Ћосић  Волујац Пословно- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 668/5 КО Стапари  6 број 357-9375/10-03 од 03.03.2017г
          34.  Зоран Алексић  Ужице ул. Мајданска бр.60 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 7913 КО Ужице 6 број 357-1492/10-03 од 09.01.2017г
  35.  Урош  и Гордана Ђајић Ужице ул. Видовданска бр.42  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 4974 КО Ужице  6 број 357-8901/10-03 од 01.03.2017г 
  36. БВБ Фоод д.о.о Ужице- Бела Земља Пословни објекат- хладњача за замрзавање и складиштење воћа и поврћа изграђена на катастарској парцели број 1119 КО Дријатањ 6 број 357-99/16-03 од 20.03.2017 г
  37. Крстивоје Шпијуновић Ужице ул. Железничка бр.85 Две породично-стамбене зграде изграђена на катастарској парцели број 5308 КО Мокра Гора 6 број 357-97/14-03 од 30.01.2017г
  38. Мијат Мијатовић  Ужице ул. Теразије бр.11/а  Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 6758 КО Ужице  6 број 357-5173/10-03 од 06.02.2017г
  39.  Предраг Ђајић  Ужице ул. Видовданска бр.42 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 4974 КО Ужице  6 број 357-8586/10-03 од 02.03.2017г 
   40.  Радош Миливојевић  Ужице ул. Карађорђева бр.28/а Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2013/3 КО Љубање  6 број 357-331/16-03 од 20.02.2017г
 41. Емилија Кендија Ужице ул. Милоша Обреновића бр.41 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 270/12 КО Љубање 6 број 357-8590/10-03 од 17.03.2017г
 42. Милан Матијевић

Ужице ул.Добрила Петронијевић бр.23 

Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катасрарској парцели број 4191 КО Ужице 6 број 357-6908/10-03 од 16.03.2017г
 43. Иван Филиповић Ужице ул. Видовданска бр.43 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3349/3 КО Кремна 6 број 357-3863/10-03 од 31.01.2017г
 44. Мирослав Мурић  Ужице ул. Милоша Обреновића бр.35 Породично стамбени  објекат изграђен на катастарској парцели број 3764 КО Ужица  6 број 357-5410/10-03 од 16.02.2017г
 45. Јела Миловић и др.  Ужице ул. Росуље бр.55 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 5640 КО Ужице 6 број 357-5300/10-03 од 08.02.2017 г
 46.  Милинко Јованчићевић и др. Гостиница Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 653 КО Ужице 6 број 357-889/10-03 од 07.02.2017г
  47.  Милена Нешовић Ужице ул. Коштичка бр.34 Породично стамбени објекат изграђен на  катастарској парцели број 775/1 КО Ужице 6 број 357-6941/10-03 од 22.12.2016г
  48.  Игор Миловановић Ужице ул. Сердара Мићића  бр.75 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 7850 КО Ужица  6 број 357-6754/10-03 од 22.02.2017г
  49. Обрадинка Пантелић и др. Ужице ул. Коштичка бр.79 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 803 КО Ужице 6 број 357-5655/10-03 од 06.03.2017г
  50. Чедомир Петковић  Ужице ул. Мајора Гавриловића бр.51 Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 10332/2 КО Ужице  6 број 357-7460/10-03 од 25.01.2017г
  51. Миљко Благојевић Ужице ул. Сердара Мићића  бр.65 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 7855 КО Ужице 6 број 357-3741/10-03 од 15.02.2017г
  52. Срђан Лукић и Петар Миросавић  Ужице ул. Николе Пашића бр.48  Два стана у пословно стамбеном објекту изграђеном на катастарској парцели број 9281/1 КО Ужице 6 број 357-1114/10-03 од 27.03.2017г
  53. Весна Михајлов  Ужице ул. Олге Ђуровић бр.34/1  Стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3719/1 КО Ужице  6 број 357-489/10-03 од 07.03.2017г
  54. Станисав Терзић  Ужице ул. Дринска бр.18 Породично стамбени и помоћни објекат изграђен на катастарској парцели број 7590 КО Ужице  6 број 357-8737/10-03 од 15.02.2017г
  55. Александар и Вера  Ћосић  Ужице ул. Београдска бр.17 Породично стамбени и два помоћна објекта изграђени на катастарској парцели број 5836 КО Ужице  6 број 357/13-17-03 од 31.03.2017г
  56.  Миломир Ђорђевић  Севојно ул. Миливоја Марића бр.72 Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 3251 КО Севојно  6 број 357-8576/10-03 од 14.03.2017г
  57. Миливоје Петровић Ужице ул. Хаџи Мелентијева бр.35  Породично стамбени објекат и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 4660 КО Ужице 6 број 357-60/16-03 од 29.3.2017г
  58.  Ковиљка Вучковић  Ужице ул. Велико Забучје бб  Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 12658 КО Ужице  6 број 357-2130/10-03 од 28.02.2017 г
  59.  Добрила Килибарда  Ужице ул. Шумадијска бр.26 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1412/19 КО Дријетањ

6 број 357-1948/10-03 од 31.03.2017г

60. Ђорђе Керић Ужице, ул. Омладинска бр. 48 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1502/10 КО Качер 6 број 357-465/10-03 од 30.03.2017. године
61. Слободан Аџић Севојно, ул. Саве Шумановића бр. 5 Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 4275 КО Севојно 6 број 357-9883/10-03 од 25.01.2017. године
62. Никола Тијанић Севојно, ул. Генерала Арачића бр. 9 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3473 КО Севојно 6 број 357-5302/10-03 од 20.03.2017. године
63. Новак Радојичић Ужице, ул. Југ Богданова бр. 80 Помоћни објекат изграђен на катастарској парцели број 4898 КО Ужице 6 број 357-91/16-03 од 07.04.2017. године
64. Живко Веланац Ужице, ул. Југ Богданова бр. 98 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2360 КО Ужице 6 број 357-1653/10-03 од 04.04.2017. године
65. Стојка Пантовић Ужице, ул. Царинска бр. 19 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 3196 КО Ужице 6 број 357-3939/10-03 од 30.03.2017. године
66. Дејан Спасић и др. Ужице, ул. Коштичка бб Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1115/2 КО Буар 6 број 357-7280/10-03 од 11.04.2017. године
67. Драган, Александар, Снежана и Никодин Митовић Ужице, ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 36 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 5563 КО Ужице 6 број 357-7290/10-03 од 09.03.2017. године
68. Слађана Шуманац и др. Ужице, ул. Змај Јовина бр. 17 Два помоћна објекта изграђена на катастарској парцели број 8225 КО Ужице 6 број 357-26/17-03 од 10.04.2017. године
69. Александар Јевђић Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 34 Тераса која је део стана број 14/С који припада стамбено пословној згради изграђеној на катастарској парцели број 9215/3 КО Ужице 6 број 357-163/14-03 од 07.04.2017. године
 70.  Миладин Терзић  Немачка Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1379/10 КО Дријетањ 6 број 357-9389/10-03 од 23.08.2016 године
 71.  Слађана Шуманац  Ужице ул. Змај Јовина бр.17 Породичо стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1373/5 КО Качер  6 број 357-7795/10-03 од 13.04.2017 године
 72. ПУД "МЕК МОТТА" Каран бб Пословно ( производно- складишни) објекат изграђен на катастарској парцели број 1978 КО Каран 6 број 357-375 /16-03 од 04.05.2017 године
  73.  Миланко Мандић  Ужице ул. Сењак бр.15 Породично стамбени објекат изграђен на катастасркој парцели број 10616 КО Ужице  6 број 357-8896/10-03 од 09.03.2017 године 
  74. Марија Обреновић и МаријанаТодоровић Севојно ул. Миливоја Марића бр.65 Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 3915 КО Севојно 

6 број 357-8378/10-03 од 30.09.2016 године 

   75. Бранкица,Немања и Јелена Милановић  Ужице ул. Друге Пролетерске бр.21 Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2/23 КО Кремна  6 број 357-18/17 -03 од 10.03.2017 године
   76. Милорад Савић  Горјани  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 478/1 КО Горјани  ВИ број 357-1142/10-03 од 15.03.2017 године
   77. Петар Николић, Слађана Вукојичић, и Светлана Зечевић Ужице ул. Станоја Главаша бр.65 Породично стамбени обекат изграђен на катастарској парцели број  7039 КО Ужице 6 број 357-5821/10-03 од 27.03.2017 године
   78. Сретен Драговић  Ужице ул. Сарића Осоје бб Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 204 КО Севојно  6 број 357-5001/10-03 од 03.04.2017 године
       79.  Божидар Бакић  Ужице ул. Коштичка бр.23  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1436 КО Ужице  6 број 357-5522/10-03 од 06.04.2017 године 
  80.  Љубисав Мурић  Ужице ул. Алексе Поповића бр.6  Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 4346 КО Ужице. 6 број 357-5384/10-03 од 21.03.2017 године 
  81.  Александар Ранковић  Ужице ул. Романијска број 11 Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 2114 КО Ужице  6 број 357-7248/10-03 од 19.04.2017 године
  82.

Владисав

Ђорђевић 

Кремна  Породично стамбени  и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 1352/29 КО Дријетањ 6 број 357-9807/10-03 од 17.03.2017 године 
  83.  Мирослав Влајковић  Севојно ул. Браће Чолић бр.44/а Породично стамбени објекат изграђен на катастарској 4134 КО Севојно  6 број 357-1470/10-03 од 04.04.2017 године 
  84. Гордана Леонтијевић  Ужице ул. Југ Богданова бр. 58  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 4880 КО Ужице  6 број 357-3948/10-03 од 13.04.2017 године 
  85. Стојан Васић  Нови Београд ул. Булевар Милутина Миланковића  бр.90/3 Стамбени објекат викенд кућа изграђена на катастарској парцели број 1424/6 КО Кремна 6 број  357-251/14-03 од 12.04.2017 године
   86. Мирољуб Папић  Ужице ул. Војвођанска бр. 172 Породично стамбени и два помоћна објекта изграђена на катастарској парцели број 139/1 Ко Ужице  6 број 357-27/16-03 од 18.04.2017 године
   87.

Љубиша Нешовић

и  Љубинка Станић  

Ужице ул. Ужичке Републике бр.36 Стамбено пословни објекат изграђен на кататсркој парцели број 6024 КО Ужице  6 број 357-6607 /10-03 од 06.04.2017 године  
  88. Добривоје Караклајић Ужице ул. Ужичке војске бр.13/а  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 7567 КО Ужице  6 број 357-4207/10-03 од 15.03..2017 године 
  89.  Бранко Филиповић  Ужице ул. Симе Милутиновићбр.20  Породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1874 КО Ужице  6 број 357-10067/10-03 од 13.04.2017 године