Решења о озакоњењу
Списак издатих решења о озакоњењу

Редни број

Име и презиме (назив)
подносиоца захтева
Адреса (седиште) подносиоца
захтева
 Врста и намена објекта који је
предмет озакоњења и парцела
на којој се налази
 Број и датум решења
о озакоњењу
1. Зоран Јанковић Ужице                     ул. Николе Пашића бр.38 Стамбени објекат изграђен на кат. парцели број  1310 КО Равни 6 бр.357-13/16-03 од 13.12.2016г.
2, Владан Цупарић и Зорица Вуковић  Ужице                 ул. Карађорђева бр.45 Породично- стамбени објекат изграђен на кат.парцели број 3942 КО Ужице 6 бр. 357-8266/10-03 од 04.01.2017г.
3. Милун Кузмић Ужице ул. Златарска бр.37 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 733 КО Ужице 6 бр.357-7637/10-03 од 14.12.2016г.
   4.    УТ АД "Слога"  Ужице ул. Д.Туцовића бр.149 Део пословног објекта изграђен на катастарској парцели број 9146/1 КО Ужице 6 бр.357-357/16-03 од 05.01.2017г.
   5. Симо Вујић    Ужице ул. Романијска бр.14 /а Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 2258/3 КО Ужице 

6 бр. 357-1057/10-03 од 14.12.2016г. 

   6. Обрад Ристановић  Севојно ул.Саве Шумановића бр.1 Породично стамбени објекат , изграђен на катастарској парцели број  4276 КО Севојно  6 бр.357-9810/10-03 од 09.01.2017г 
   7. Љиљана Цветковић Ужице ул. Светозара Марковића бр.86/а Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 1624 КО Ужице 6 бр.357-8416/10-03 од 07.12.2016г                
   8. Радомир и Ненад Мирковић Ужице ул. Николе Алтомановића бр.6 Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 8018 КО Ужице 6 бр.357-6694/10-03 од 25.01.2017 г
   9.  Миливоје Нешковић Ужице ул. Царинска бр.41 Породично стамбени објекат, изграђен на катастарској парцели број 3218 КО Ужице 6 бр.357-6891/10-03 од 29.11.2016г
  10. Љубинко Марковић Ужице ул. Карађорђева бр.24 Стамбено- пословни објекат, изграђен на катастарској парцели број  9776 КО Ужице  6 бр.357-5423/10-03 од 20.01.2017г
   11. Ђорђе Кузељевић Ужице ул. Капетановина бр.9 Породично- стамбени и помоћни објекти, изграђени на катастарској парцели број 10768 КО Ужице 6 број 357-7266/10-03 од 08.02.2017 г
  12. Раде Ковачевић Ужице ул. Милешевска бр.19 Породично - стамбени објекат, изграђен на катастарској  парцели број 7082 КО Ужице  6 број  357-5434/10-03 од 25.01.2017г
          13.  Зорка Рајовић Ужице ул. Милоша Божановића бр.70 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 1995 КО Ужице  6 број 357-767/10-03 од 20.01.2017г
  14.  Славица Рончевић Ужице ул. Немањина бр.74/10 Породично- стамбени објекат изграђен на катастаркој парцели број 9466 КО Ужице 

6 број 357-90/14-03 од 26.12.2016г

  15. Олга и Весна Аџић Ужице ул. Златиборска бр.28 Део стамбеног и стамбени објекат изграђени на катастарској парцели број 8835 КО Ужице  6 број 357-257/16-03 од 07.02.2017г
  16.  Симеун Јараковић  Ужице ул. Жупана Брајана  бр.4 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2894 КО Ужице  6 број 357-5963/10-03 од 02.02.2017г 
  17.  Драгољуб Тешић Ужице ул. Немањина бр.169/а Породично стамбени и помоћни објекат изграђени на катастарској парцели број 3115 КО Ужице 6 број 357-6679/10-03 од 08.02.2017 г
   18.  Слободан Божић Ужице ул. Ерска бр.4 Породично- стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број 2906 КО Ужице  6 број 357-7956/10-03 од 16.01.2017 г
 19. Радивоје Вељовић и Душко Јотић Ужице ул. Лазовина бр.10 Стамбени објекат изграђен у Љубањама на катастарској парцели број 270/60 КО Љубање 6 број 357-8296/10-03 од 02.02.2017г
 20. Миленка Станић Ужице ул. Јоакима Вујића бр.14 Породично- стамбени објекат изграђен на катарстарској парцели број 9691 КО Ужице  6 број 357-27/09-03 од 31.01.2017г
 21. Горан Марјановић, Мирјана Марјановић и Милан Крстић Ужице ул. Студеничка бр.15 Надоградња вишепородичног- стамбеног објекта изграђена на катастарској парцели број 5711 КО Ужице  6 број  357-8465/10-03 од 20.01.2017г