Налазите се: ПочетнаПочетнаПривреда
Привреда Ужица

Header

 

Град Ужице представља привредни центар западне Србије и спада у групу привредно развијених у Републици.
Ужице је један од ретких градова у Србији који већ дужи низ година остварује суфицит у спољнотрговинском пословању са иностранством.
Тиме се потврђује чињеница да је привреда Ужица здрава, конкурентна и извозно оријентисана.
Привредна активност се одвија у 11 сектора, али највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из прерађивачке индустрије, грађевинарства и трговине.
Водеће гране су металска индустрија, прерада обојених метала, текстилна и дрвна индустрија.
Народни доходак Града Ужица учествује у НД Округа са 36% и приближно 1% у Републици.

 

У Ужицу послује тренутно послује 780 предузећа и 3248 предузетничких радњи.

Структура предузећа изгледа овако:

Врста предузећа Број %
Велика (&гт;150) 6 1
Средња (50-150) 37 5
Мала (&лт;50) 737 94
УКУПНО 780 100

 

 

 

 

 

Структура предузетничких радњи изгледа овако:

Врста радњи Број %
Самосталне радње 2640 81
Ортачке радње 27 1

Радње чији је оснивач
лице у радном односу или пензионер

581 18
УКУПНО 3248 100

 

Привредне гране. 

Најзаступљеније и најразвијеније привредне гране у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство.
Табела испод показује структуру запослених у предузећима по делатности предузећа. pita-zaposleni

Сектор Број радника %
Вађење руде и камена 156 0.63
Прерађивачка индустрија 5906 23.83
Производња и снадбевање ел.енергијом,гасом и водом 490 1.98
Грађевинарство 1797 7.25
Трговина 1771 7.15
 Хотели и ресторани  193  0.78
 Саобраћај и везе  1789  7.22
 Финансијско посредовање  407  1.64
 Некретнине, најам и остале пословне активности  378  1.52
Државна управа, одбрана и соц.осигурање 793 3.20
Образовање 1368 5.52
Здравствени и социјални рад 2662 10.74
Комуналне,личне и друштвене активности 600 2.42
УКУПНО 24780 100

 

 

 

 

 

 

 

zaposleni

 

 

 

 

 

 

 

Кључни послодавци:

Компанија Број запослених
Путеви АД 1355
Ваљаоница бакра 1068
Импол Севал 724
Први Партизан 714
Јединство АД 432
Сретен Гудурић 320
Кадињача 276
24. Септембар 259
Синтер 196
Јединство-Металоградња 185
Аутовентил 179

 

Комплетну базу привредних друштава са територије града Ужица можете преузети овде.

Корисни линкови:

Банке и осигуравајућа друштва у Ужицу

Агенција за привредне регистре

Народна банка Србије

Привредна комора Србије

Регионална привредна комора Ужице

Регионална развоја агенција Златибор

Републичка агенција за мала и средња предузећа