Правилник
Документ Објављено
pravilnik.doc  (160Kb)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА УЖИЦЕ
10.02.2017 13:28:58
pravilnik_SISTEMATIZACIJA_NOVA.doc  (3726Kb)
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
08.12.2016 10:20:38