Налазите се: Почетна
Вести
12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
седница скупштине града Зоран Аџић поднео оставку на место члана Градског већа. Горан Станић изабран за директора Биоктоша, а Бобан Перишић за в.д. директора Туристичке организације Ужице. Усвојени састави надзорних одбора градских предузећа.
САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
савет за пољопривреду Новине у субвенционисању органске производње, посебно у производњи хељде и спелте као и у производњи органских кокошијих јаја. Предвиђено у овој години и, између осталог, субенционисање садног материјала и половних трактора за воћарство.
35. седница Градског већа
Градско веће Утврђен предлог програма пословања Дечијег одмаралишта "Златибор" за 2017. годину. Разматрани амандмани на предлог градске одлуке којом се регулише утовар и истовар робе из теретних возила.
Министар Вукосављевић посетио Ужице
министар културе у ужицу Министар културе Владан Вукосављевић у уторак посетио ужичке установе културе и локалитет Старог града. За средњовековну тврђаву министар рекао да је то један вредан објекат културе који треба да се реконструише и стави у функцију туризма.
34. седница Градског већа
Градско веће Чланови Градског већа утврдили су предлог решења о давању сагласности на годишњи Програм рада Туристичке организације Ужице. Програмом предвиђено више група активности ове установе, а најактуелнија она на увођењу промотивног ангажовања које је у вези са презентацијом Коначишта.
Пуштен у рад лифт на плажи
Плажа Званично пуштен у рад савремени лифт за инвалидна лица, мајке са дечијим колицима и рекреативце на Плажи. Лифтом се први возио истакнути параолимпијац Милош Зарић.
Конкурси, Позиви, Обавештења
КОНКУРС
поглед на град За јавно прикупљање пријава за непосредно учешће града Ужица у суфинасирању МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2017.ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ
Ужице ноћу у отвореном поступку за јавну набавку ИВ број 404-100/17 - Набавка електричне енергије
ПОЗИВ
улица Петра Ћеловића за подношење понуда - Одржавање и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације.
Обавештење
Панорама Ужица да је носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ – Историјски Архив»
Обавештење
улица Милоса Обреновица о пријему - Захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада
ПОЗИВ
Забучје за подношење понуда - Предмет јавне набавке су радови на санацији и реконструкцији ограде око Дома за стара лица на Забучју
ПОЗИВ
зграда града Ужица за подношење понуда - радови на уређењу платоа испред градске куће.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - '' Браварски радови“.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „ Извођење радова на инсталацијама водовода ,кишне и фекалне канализације (спољне мреже и пратећи хидротехнички објекти)“.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „ Извођење радова на изградњи објеката водопривреде ( насипа,канала,корита реке и сл.)“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „ Извођење радова на одржавању јавне расвете “
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „Извођење радова на изградњи трафостаница,далековода“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „ Извођење радова на изградњи електроинсталација “.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „ Извођење радова на изградњи јавне расвете “.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града у квалификационом поступку - „Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације “
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција,распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине“.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на изградњи објеката високоградње свих сложености,распона и висина “.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова средње сложености ,распона до 12 метара“.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на пословима санације клизишта“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку- '' Извођење радова на изградњи и поправци локалних и некатегорисаних путева и улица“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Извођење радова на ископу,утовару и транспорту свих врста земљаног материјала и дивљих депонија“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда_града_узица_26 у квалификационом поступку - '' Извођење радова на рушењу објеката.“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Израда свих врста геодетских снимања.“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање санације клизишта .“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање термотехничких инсталација .“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање објеката високоградње .“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и сл.) “
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација .“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање објеката водопривреде ( насипа,регулација и сл.) .“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
зграда града Ужица у квалификационом поступку - '' Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења .“
ЈАВНИ ПОЗИВ
зграда града Ужица за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2017. години
ПОЗИВ
ка алексића мосту за подношење понуда - Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу
ПОЗИВ
зграда града Ужица за подношење понуда - Пројекат електроприкључка спортске хале у Крчагову.
Обавештење
поглед на град са забучја да је носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ – Јавна гаража»
ПОЗИВ
опс01_22 За подношење понуда - набавка канализационог материјала према захтевима месних заједница.
ПОЗИВ
опс01_21 За подношење понуда - набавка водоводног материјала према захтевима месних заједница.
Обавештење
зграда града Ужица о покретању преговарачког поступка без обављивања позива за подношење понуда - Одржавање информационог система локалне пореске администрације у граду Ужицу ("ЛПА-Централа Ужице")
Обавештење
Панорама Ужица о распоређеним средствима у оквиру Конкурса "Фестивали".
ПОЗИВ
опс01_20 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - југоисток
ПОЗИВ
опс01_19 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - североисток
ПОЗИВ
опс01_18 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - југ
ПОЗИВ
опс01_17 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - запад
РЕШЕЊЕ
опс01_15 О именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2017.годину
ПОЗИВ
опс01_14 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - северозапад
ПОЗИВ
опс01_13 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - север
ОГЛАС
опс01_12 Јавна презентација пројекта - урбанистичко-архитектонска разрада - реконструкција и изградња објекта пијаце "Липа"
ПОЗИВ
опс01_11 За достављање понуда - набавка, превоз и испорука јаловине до 40 км
ПОЗИВ
опс01_10 За достављање понуда - набавка, превоз и испорука јаловине до 30 км
ПОЗИВ
опс01_9 За достављање понуда - набавка, превоз и испорука јаловине до 20 км
ПОЗИВ
опс01_8 За достављање понуда - набавка, превоз и испорука јаловине до 10 км
КОНКУРС
Панорама села за доделу коза и јагњади
ОДЛУКА
опс01_7 Одлука о додели уговора за набавку финансијске услуге - кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Локални акциони план запошљавања за 2017.
грб_средњи_2 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОГЛАС
опс01_5 за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини - локације ознаке С ( фрижидери за сладолед) и остале локације
Решење
Панорама Ужица о образовању Жалбене комисије
План
Алексића мост јавних набавки у 2017. години
Питајте Градоначелника
Календар догађаја
Март, 2017     *  *
ПонУтоСреЧетПетСубНед
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Актуелно
Да спорт не буде привилегија богатих

ВЕСТИ, З. ДЈОКОВИЋ

Љајић дао Ужицу 15 милиона за салу дечјег одмаралишта на Златибору

БЛИЦ, В. ЛОЈАНИЦА

Линда Вонг обишла радове на изградњи вртића на Пори

РАДИО ЛУНА, Д. РАНКОВИЋ

Хумани пензионери из Ужица

РТС, Ј. БОЖОВИЋ

Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом
Каталог локација Ужица
Каталог локација Ужица
Разврставање отпада
Разврставанје отпада
Време
Промотивни филм
Промотивни филм
Добра управа
Posetite sajt Dobre uprave Dobra uprava a pogledajte i kratak film Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.