Остала документа
Документ
IZVESTAJ1_2014.pdf  (429.41Kb)
гу за урбанизам
izvestaj_o_radu_2014_konacno.pdf  (588.9Kb)
гу за послове финансија, рачуноводства и привреде
Izvestaj_o_radu_GU_-_2014.godina.pdf  (1574.69Kb)
гу за инспекцијске послове и комуналну полицију
Zbirni_Izvestaj_o_radu_GU_za_2014._godinu.pdf  (333.96Kb)
гу за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
PDF_0001.pdf  (4420.27Kb)
план јавних набавки 2015
KOLEKTIVNI_UGOVOR_SA_ANEKSOM.pdf  (698.39Kb)
НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
100_konacno_devetomesecni_2014_1454.pdf  (977Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - септембар 2014. године
100_konacno_devetomesecni_2014.doc  (1546Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - септембар 2014
Info_memo_Uzice.pdf  (2309.45Kb)
Информациони меморандум за издавање дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) града Ужица
Nacrt_odluke_o_drzanju_zivotinja.pdf  (335.92Kb)
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА
Statut_Grada_Uzica.pdf  (1138.89Kb)
Статут града Ужица
Profil_zajednice_Grad_Uzice_mart_2010.pdf  (2856.47Kb)
Профил заједнице