Одлуке органа града Ужице
Претрага:
Датум доношења одлуке између:
   __   
Тип:
Орган:
Орган Наслов Тип Објављен Актуелно
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ
Одлука
24.12.2008.
Да
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
Одлука
24.12.2007. године
Да
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
Одлука
24.12.2013.
Да
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ
Одлука
23.12.2009. године
Да
Скупштина града
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Одлука
23.12.2009. године
Да
Скупштина града
СТАТУТ ГРАДА УЖИЦА
Статут
17.09.2008. године
Не
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
Одлука
17.12.2015.
Да
Скупштина града
ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Пословник
27-12-2014
Да
Скупштина града
ИСПРАВКА ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Пословник
26-12-2014
Да
Скупштина града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
Одлука
23-12-2014
Да