Одељење за локални економски развој

Одељење за локални економски развој је инструмент за унапређење локалне привреде и обезбеђивање окружења које погодује отварању нових радних места и привлачењу инвестиција, а са циљем развоја локалне економије. Одељење за локални економски развој је основано као засебно одељење у оквиру управе за финансије, рачуноводство и привреду.

Panorama grada Užica

Улога ЛЕР - а:

- осмишљава и спроводи привредне развојне стратегије

- припрема, спроводи и надгледа конкретне развојне стратегије и пројекте

- израђује капацитете локалне администрације зарад даљег развоје

- учествује у припреми и спровођењу промотивних активности

- успостављање комуникације са локалном пословном заједницом и пружа све неопходне информације и услуге

- подршка незапосленима

- одржава базу података везаних за ЛЕР и успоставља комуникацију са потенцијалним инвеститорима

Одељење за локални економски развој града Ужица отворена је 23. 02.2007. године уз финанскијску помоћ Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Одељење за локални економски развој налази се у Градском развојном центру, улица Петра Ћеловића бб.

е-маил:лер@ужице.рс

број тел. 031/ 592 -416