Образовање у Ужицу
Образовање

Деца и омладина чине око 30% укупне популације града Ужица. Њихово образовање и васпитање спроводи се кроз рад следећих установа:

  • Предшколска установа
  • Десет основних школа као и једна специјализоване школе Основна школа за слушно оштећену децу"Миодраг В. Матић "
  • Шест средњих школа
  • Висока пословно-техничка школа струковних студија и Учитељски факултет Ужице

 

Број установа

Број образовних профила

Број ученика/студената

Предшколске установе

1 установа са 6 објеката

2 објекта у изградњи (капацитет 250 дец)

/

1.850

Основне школе

9

/

6.149

Основна музичка школа

1

/

413

 Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју“М.В.Матић“

1

/

34

Средње школе

6

55

4.111

Више школе струковних студија

1

6 основне студије и 7 специјалистичке студије

 

1240

Факултети

1

2

1000

Консултативни центри приватних универзитета

2

1

180

 

Образовне институције града Ужица