Обрасци и упутства
Документ Објављено
OBRAZAC_UPOTREBNA_DOZVOLA.doc  (66Kb)
Образац за употребну дозволу - Град Ужице
20.04.2015 11:16:13
Obrazac_po_cl_145_Zakona.doc  (79.5Kb)
Образац по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Град Ужице
20.04.2015 11:15:25
OBRAZAC_PRIJAVA_RADOVA.doc  (63.5Kb)
Образац за пријаву радова - Град Ужице
20.04.2015 11:13:53
LOKACIJSKI_USLOVI.rar  (18668.13Kb)
Образац за локацијске услове - град Ужице
20.04.2015 11:13:00
OBRAZAC_GRADJEVINSKA_DOZVOLA.doc  (59Kb)
Образац за грађевинску дозволу - Град Ужице
20.04.2015 10:55:22