Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта - Регионални центар ЈКП “ДУБОКО“ Ужице, ПИБ: 104384299, Матични број: 20104279, улица Дубоко бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Стабилизација и проширење тела регионалне санитарне депоније  - ДУБОКО“  који се планира  на кат. парцелама бр. 1707/5, 1707/6, 1706/2, 1788/2, 1760/2, 1761, 1710 све КО Дубоко и на кат. парцелама бр. 907/2, 906/3 и 950/7 све КО Пониковица, у улици Дубоко бб., у Ужицу.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

 

 

 

 

Претходна страна