Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/590-118

факс: 031/592-422

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта Борко Бакић, СЗР БАКИНГ, ул. Бањичка бр.8, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат браварске радионице која се планира на локацији на Локви, на путу Ужице- Луново село, на кат. парцели бр. 934/3 КО Пониковица у Ужицу.  

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту града Ужица.

 

 

 

 

 

 

Претходна страна