Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На основу члана 68. став 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник&рдqуо; Републике Србије, број 36/09 , 88/10 И 14/16) даје следеће:

 

Обавештење о пријему  - Захтева за измену и допуну - Решења о издавању интегралне  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Оператер  „Ваљаоница Бакра АД - Севојно&рдqуо; 31205 Севојно, ул. Првомајска бб, Ужице, регистарског/матичног броја: 07606273, ПИБ-а: 101624563, шифра делатности 02444, је дана 06.04.2017. године, поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој - захтев ВИ број 504-20/10 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски број 07, везано за измену квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом.

 

Оператеру «Ваљаоница бакра Севојно» а.д. Севојно, Ужице је издато - Решење о издавању интегрална дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски број 07, дана 26.03.2012.године, у складу са Законом о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Сл.гласник РС», број 96/09).

 

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

 

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица  www.градузице.рс  дана 11.04.2017.године.

 

Претходна страна