Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и  имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д., ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Трг Светог Саве» УЕУ134,УЕЛ134, Ужице, за остваривање сервиса УМТС2100/ЛТЕ1800, која се планира у оквиру зграде Градског културног центра, на адреси Трг Светог Саве бр.11, на кат. парцели бр. 9180 КО Ужице, град Ужице.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту града Ужица.

 

 

 

 

Претходна страна