Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

   ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На основу чл. 20. и чл. 30. став 1, тачка 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 36/09), као  и  на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97, 31/01 и «Сл. гласник», бр. 30/2010), даје следеће:

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                                                                                                      

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» АД., ул. Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и доградње  радио-базне станице мобилне телефоније  ознаке «УЕ66/УЕУ66/УЕЛ66 СЕВОЈНО - ЦЕНТАР» која је постављена на крову објекта «Поште», у улици Миливоја Марића, Градска општина Севојно, на кат. парцели бр. 3822/2 КО Севојно, град Ужице.

 

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити у Градској општини Севојно, у ул. Миливоја Марића бр.40, у Севојну.

 

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

   

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 26. априла 2017. године (среда), са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали  Градске општине Севојно,  у  ул. Миливоја Марића бр.40, у Севојну.

 

 

 

 

 

Претходна страна