Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 4. и 5. и чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

                                      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. ул. Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Стадион УЕУ135/УЕЛ135» која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100/ЛТЕ1800, која се планира да се инсталира у оквиру «Градског стадиона» у Ужицу, на једном од стубова на коме се налази рефлектор, на адреси у ул. Омладинска бб, на кат. парцелама број 9377, 9349 и 12082/1 све КО Ужице, град Ужице.

У спроведеном поступку донето је решење број ВИ 502-8/17 од 7. априла 2017.године да је за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Стадион УЕУ135/УЕЛ135», носиоца пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи ИИ - Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије», број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони РБС мобилне телефоније ознаке  «УЕ - Стадион УЕУ135/УЕЛ135» чији је саставни део Извештај о испитивању ЕМ зрачења, носиоца пројекта  «Телеком Србија» а.д., ул. Таковска бр.2, Београд.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

 

 

Претходна страна