Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и  имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д.,ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ - Јавна гаража» која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100, која се планира да се инсталира на крову «Јавне гараже»,  на адреси у ул. Омладинска бр.3, на кат.парцели бр. 12082/2 КО Ужице, град Ужице.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту града Ужица.

 

 

 

 

Претходна страна