Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица

2.Интернет страница наручиоца: www.градузице.орг

3. Врста наручиоца: Градска управа

4. Врста предмета: Услуга

5. Предмет јавне набавке: Одржавање информационог система локалне пореске администрације у граду Ужицу («ЛПА-Централа Ужице»)

Шифра из ОРН-а: 72267000-услуга одржавања и поправке софтвера

6. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних за заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

7. Основ за примену преговарачког поступка и разлози који оправдавају његову примену:

Софтвер за припрему пореских решења, штампање и дистрибуцију пореских решења као и систем за анализу пословања локалне пореске администрације инсталиран је и у употреби је од 2008. године, као донација немачке техничке организације ГТЗ. Касније су се укључиле и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Нова Варош у јединствену информатичку целину « ЛПА-Централа Ужице». Институт «Михајло Пупин» д.о.о. из Београда је израдио информациони систем локалне пореске администрације и власник је изворног кода информационог система локалне пореске администрације и своја права интелектуалне својине над изворним кодом није пренео на друга лица, те је и једини правни субјект који технички може да приступи предметном систему и пружи услугу одржавања истог. У складу са чланом 36. став1. тачка 2 ) Закона о јавним набавкама и претходно добијеног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-4054/16 од 26.12.2016. године покренут је преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

8. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда: Институт

«Михајло Пупин» д.о.о. , Волгина бр. 15.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

                                                                                             

 

                                           

 

Претходна страна