Налазите се: Почетна
Обавештење
  Контактирајте нас у вези Обавештење   Пошаљит пријатељу више информација о Обавештење

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Улица Димитрија Туцовић бр.52

тел. 031/592-422

факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац  пројекта - предузеће за тргововину и транспорт  „ШВАБА“ д.о.о. ул. Ратарска бр.80, матични број 20121912, ПИБ 104232050, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Складишно-пословни објекат намењен складиштењу производа црне металургије (профил, цеви, лимови и сл.) са пословним и пратећим просторијама“ чија се изградња планира на кат. парцели бр. 9843/15 КО Ужице, у улици Милоша Обреновића, град Ужице.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

 

 

 

 

 

 

Претходна страна