Инвестирај у Ужице

 

Слободна Зона Ужице

Град Ужице се налази у средишту западне Србије и представља административни, привредни, друштвени и културни центар овог дела Србије. Истовремено се налази у срцу југоисточне европе и на једнакој удаљености од највећих градова у региону, Београда, Сарајева и Ниша..

Удаљеност од главних саобраћајница

·         Е70 - 140 КМ

·         Е75 - 180 КМ

·         Е763 - на коридору  

У Ужицу живи око 78 000 становника. Преко 50% становника има средње, више или високо образовање. Доминантан сектор запослености је металопрерађивачка индустрија затим грађевинарство и саобраћај које су водеће гране индустрије овог краја. 

Две водеће фабрике у металској индустрији отпочеле су пословање у Слободној зони Ужице

 

·         Ваљаоница бакра А.Д Севојно

·         ИМПОЛ-СЕВАЛ ваљаоница алуминијума

 

Инвестиционе локације

 

Инвестиционе локације у Граду Ужицу:

 

1. Ада - Врела

2. Индустријска зона Л - Севојно

3. Индустријска зона Д - Севојно

4. Слободна зона Ужице

5. Комплекс аеродрома Поникве

 

Локација: АДА ВРЕЛАУдаљеност од центра града: 2 км

површина: 2.2 Ха

Плански основ: Урбанистички план Града Ужица

Намена: изградња

Власништво: Град Ужице

Инфраструктура: Струја, вода,

природни гас, телекомуникације, приступни путеви

 

Локација: Индустријска зона Л - Севојно

 

 

Удаљеност од центра града: 5 км

Површина: 3.1 Ха

Плански основ: Урбанистички план Града

Ужица

Намена: изградња

Власништво: Град Ужице

Инфраструктура: Струја, вода, природни гас, телекомуникације, приступни путеви

 

Локација: Индустријска зона Д - Севојно

 

Удаљеност од центра града: 5 км

Површина: 32 Ха

Плански основ: Урбанистички план Града

Ужица

Намена: изградња

Власништво: Приватно власништво

Инфраструктура: Струја, вода, природни гас, телекомуникације, приступни путеви

 

Локација: Слободна зона Ужице