Јавна предузећа града Ужица
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА УЖИЦА

ЈКП "ВОДОВОД"
Адреса: Хероја Луна 2
Тел: 031/ 515-777, 512-937, 514-453
Е-пошта

ЈКП "БИОКТОШ"
Адреса: Хероја Луна 2
Тел: 031/ 521-652
Кол центар: 510-556
Централа: 031/ 517-377, 520-173
Фаx: 031/ 517- 377, 520-173
Зелена пијаца: 031/ 514- 896
Робна пијаца `Међај`: 031/ 512-153
Јавна гаража: 031/ 513-993
Цвећара: 031/ 521-571
Погребне услуге `Доварје`: 031/ 564-743
Погребне услуге`Сарића Осоје`: 031/ 564-320, 565-424
Е-пошта

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Адреса: Трг партизана 26
Тел: 031/ 513-106, 513-101
Телефон дежурне службе за рекламације: 031/ 517-168
Е-пошта

ЈП "СТАН"
Адреса: Марије Маге Магазиновић 7
Тел/фаx: 031/ 513- 259, 519 -849
Служба одржавања: 031/ 514-476
Е-пошта

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
Адреса: Међај 19
Телефони предузећа: 031/ 513-054, 513-643, 514-253, фаx 513-854
Асфалтно бетонска база: 031/ 531-976
Радионица: 031/ 533-456
Каменолом: 031/ 571-383
Е-пошта

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"
Адреса: Вуколе Дабић број 1-3
Телефони: 031/ 519-141, 511-447, 516-893, 521-328
Факс: 031/ 518-896
Е-пошта

ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ АЕРОДРОМОМ "ПОНИКВЕ" 
Адреса: Петра Ћеловића бб 
Телефони: 031/590-419 
Е-пошта

ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ
Адреса: Дубоко бб
Тел: 031/ 525-062
Факс:031/525-061
Е-пошта

 ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"

Адреса: Велики Парк бб

Тел: ЦЕНТРАЛА 031/3518-152

Факс: 031/517-906