Избор тема
Антика
1955 Оскудност и непотпуност извора античке историографије и недостатак већег броја археолошких истраживања два су основна разлога за постојеће тешкоће у проучавању потпунијег историјског развоја југозападне Србије у доба римске окупације југословенског простора Балканског полуострва
Археологија
1963 На широј територији ужичког краја временом је откривено више насеља која по природи положаја које заузимају припадају типу градинских станишта. На њима, међутим, нису вршена систематска истраживања, али је на основу пробних сондажа или аутопсије, површински прикупљеног материјала утврђено да припадају млађе
Балкански ратови
1098 Први балкански рат 1912-1913. водиле су, уједињене у четворни савез, четири мале балканске државе Србија, Бугарска, Црна Гора и Грчка, са укупно око 10 милиона становника, у циљу ослобођења својих подјармљених сународника који су још били под турском влашћу.
Банкарство
у_99 Развој бакарског система.
Бронзано доба
4302 Са изузетком који представља равна некропола у Стапарима и релативно бројни случајни налази са разних локација, бронзаног доба на ширем подручју ужичког краја углавном нам је познато на основу из гробова под хумкама.
Буне
903 Ужичка раја изишла је из рата са друговима. У нахијама које су се до последњег рата налазиле у Османском Царству није важио ратни опроштај џизје и намета, тако да је закупац харача у марту 1741.
Војска
874 Војска кроз историју настанка и развитка града.
Гвоздено доба
1970 Као и код бронзаног доба, због непознавања или слабе истражености насеља, проучавања развоја културе гвозденог доба, заснивају се углавном на резултатима истраживања мањих или већих некропола под хумкама по којима је западна Србија, као једна од значајних централних области илирске територије и њихове културе, на
Гимназија
3057 Млада српска грађанска класа има све запаженију улогу у чаршији, жели да се национално и културно афирмише. Зато се Окружно начелство у Ужицу обраћа молбом Намесништву да се у граду отвори средња школа.
Град
2103 Варошки карактер места долазио је пре свека до његове привредне основе. Током читаве друге половине XИX века Ужице није успевало да се отргне од занатлијске производње нити му је полазило за руком да створи јачи капитал на другим основама изузев трговачко-занатлијским.
Грађевинарство
у_199 Непосредно по завршетку рата потребе за грађевинском активношћу биле су изузетно велике. Обнова оштећених и уништених стамбених и других зграда и објеката, као и потреба оспособљавања путева били су најпречи послови.
Други српски устанак
у_168 После пропасти Србије и уласка Турака у Ужице очекивала се, како је то било уобичајено, освета Турака. То је био разлог што се народ још извесно време задржао у збеговима.
Други светски рат
Догађаји који су обележили период Другог светског рата. Окупација, борба са Немцима и коначно ослобођење. Стање у свим областима живота у граду и око њега за време рата.
Железница
2226 Приче о железници у Ужицу и околини.
Занати
Записи о развоју занатске делатности у граду.
Здравство
Здравствена служба Ужица.
Избори
4374 Избори кроз разне периоде развиотка града.
Издаваштво
Историја богате издавачке делатности у Ужицу.
Индустрија
610 Развој индустријске производње кроз историју Ужица.
Камено доба
Сазнања о каменом добу у ужичком региону.
Књижевност
Ужице се може поносити разноликошћу и квалитеом књижевног стваралаштва. Подсећање на све оне који су својим делима допринели да се Ужице нађе у самом врху српске књижевности.
Култура
2337 Сведочанство о богатству културног стваралаштва у граду.
Насеља
Историјат настанка и развитка насеља на подручју данашњег Ужица и околине.
Немањићи
Живот у граду и околини за време владавине династије Немањић.
Партије
Разноликост партијског живота у историја развитка града.
Пијаца
Богата ужичка пијаца кроз историју.
Политика
Знамените личности политике у занимљивој историји политичкое борбе. Успони и падови на политичкој сцени.
Пољопривреда
Записи о развитку пољопривреде у околини града.
Привреда
Привредни живот кроз историју, и њнен допринос напретку града.
Први српски устанак
Стање у Ужицу пред избијање Први српски устанак.
Први светски рат
Историја учешћа ужичана у херојској борби српског народа у Првом светском рату. Сведочанство о великом доприносу ужичана у стварању потресне историје ратова на овим просторима.
Путеви
Изградња путне мреже у Ужицу и околини.
Радници
796 Историја развоја Радничког покрета његова борба за радничка права
Рат
693 Историја свих ратова на овим просторима. Страдања и херојство народа у ратовима са Турском, Аустроугарском и Немачком.
Саобраћај
Катастрофалане последице уништавања објеката на железничким пругама и путевима, које је окупатор извршио приликом свог повлачења из Србије 1918. године, нису мимоишле ни ужички крај.
Сеобе
Сеобе становништва у време исељавања Турака из Ужица.
Спорт
Развој и успеси ужичког спорта. врхунски домети наших спортиста и спортских радника у свим спортовима.
Средњи век
4316 Путеви, градови, насеља и трговина у средњм веку.
Становништво
Османска управна подела земље трпела је током времена мање или веће промене, па је, сходно томе, и на ширем подручју Ужица долазило до већих или мањих промена у броју становништва.
Територија
Границе подручја Ужица су се мењале током времена. Оно је било средиште уже или шире области а значај му је прелазио границе административне целине којој је било центар (општине, кнежевине, нахије, области, округа, а у најновије време и региона).
Тврђава
О ужичком утврђењу из средњег века зна се веома мало. Није познато када је настало нити како је изгледало. У другој половини XИВ века град се налазио у поседу Николе Алтомановића, који је у сукопу са кнезом Лазаром 1374. године ту покушао да пружи последњи отбор.
Трговина
1600 Дубровачки трговци су набављали робу често лично на терену. Били су на гласу као добри познаваоци различитих метала, а нарочито сребра и олова, затим познати откупљивачи кожа из сточарских предела Балкана, као и друге робе. Улога трговаца из других приморских градова била је знатно мања, како у извозу тако и у ув
Турска
Турци су освојили Ужице најкасније 1459. године. Од северних делове Деспотовине образовали су санџак, са седиштем у Смедереву, овај санџак је задржао своје име и после 1521. године, када је седиште пренето у Београд.
Угоститељство
На територији ужичког среза било је у наведеном периоду преко 130 гостионица, кафана, хотела, бифеа, народних кухња и других сличних угоститељских радњи, а у самом Ужицу 96.
Уметност
Ужице са својом околином некад је спадало у област крајње економске заосталости па је становништво овог подручја природно било упућено да свој друштвени и духовни живот уређује на посебан начин.
Хајдучија
је бацала у велику бригу народ као и војне и цивилне власти ужичке нахије. Шумовит планинскки крај, близина српско-турске границе која је омоугћавала пребегавање из једне земље у другу, несређене друштвене прилике и склоност становништва, углавном досељеника из Турске, хајдучком начину живота су најбитнији разл
Црква
Нова црква у Ужицу сазидана је од тврдог материјала. Ктитор цркве је окружно начелство и народ овог краја. У акту од 6. фебруара 1840. године, Ужичани обавештавају Попечитељство просвештенија да су одлучили да граде цркву и траже зајам у износу од 20.000 гроша.
Чесме
О јавним чесмама код Челебије нема ни речи. Извесно је и поред овог да су оне морале постојати. На то упућује и назив једног дела Ижица задржан и до данас - Теразије - који би, према аналогији са Београдом, означавао место где се вода препумпавала. Повезивање неких топонима, рецимо Алај - бегове цамије и чесме “к
Школе
После другог устанка, 1815. године, у ослобођеној Србији, развој школства и просвете повезан је са друштвено -економским и политичким приликама.
Штампарство
штампарија у ужичком крају, уједно и у Србији, јавила се 1537. године у Врутцима. У историји је позната као Рујанска штампарија, а налазила се при манастиру Рујну. Почела је да ради 82 године после Гутенберговог проналаска а 44 после Штампарије на Ободу. Ако се узму у обир прилике под којима је настала, онда ово раздо
Шумарство
Као сировина потребна за индустрију и ратну привреду, и шуме су биле предмет бриге окупатора. О свакој врсти дрвета (буква, храст, брест, лиснато дрвеће, четинари), саобразно потребама вођења је посебна политика.
14. век
1184 Ужице током14. века
15. век
1181 Ужице током 15. века.
16. век
Ужице током16. века
17. век
Ужице током17. века
18. век
Ужице током18. века
19. век
Ужице током19. века
20. век
Ужице током20. века