Инвестирај у Ужице

 

1. Географска локација у срцу Југоисточне Европе

Ужице се налази на тромеђи Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Близина ових тржишта и дугогодишња међузависност и повезаност представљају одличну полазну основну за тржишну позиционирање вашег бизниса. Приближно подједнака удаљеност од највећих градова у региону наводи на то да у радијусу од 200 километара од Ужица обухватате тржиште од 5 милиона потрошача.

2. Квалитетна и доступна радна снага

Један од основних предуслова за квалитетан и успешан бизнис јесте едукована и ефикасна радна снага. С обзиром на то да је Ужице извозно оријентисно подручје и да водеће  компаније са овог пордучја пласирају своју робу на светско тржиште, радна снага Ужица  је спремна да одговори највишим захтевимаи стандардима.  

3. Слободна зона Ужице


Ужице је један од пет градова у Србији који има  формирану Слободну зону. Слободна зона се налази у индустријској зони Севојно и обухвата Ваљаоницу бакра и импол Севал али постоје и  гринфилд и браунфилд локације у оквиру слободне зоне које су доступне потенцијалним  инвеститорима. Пословање у слободној зони омогућавања бројне предности и финансијске уштеде. 

4. Добра комуникациона повезаност са свим тржиштима свет

Поред значајних путних праваца који пролазе кроз Ужице постоји одлична саобраћајна повезаност железницом са луком Бар на Јадрану и луком Београд на Дунаву. На тај начин, кроз најјефтинији вид транспорта врло брзо и ефикасно можете отпремити робу у било који део света.

 5. Повољно пословно окружење

Ужице је и седиште институција која вам могу пружити подршку у развоју вашег бизниса:
Одељење за ЛЕР
Регионална
развоја агенција Златибор
Регионална привредна комора Ужице 
Бизнис инкубатор центар Ужице 
Национална служба за запошљавање

6. Квалитет живота

Културна понуда Града Ужица спада у једне  од најбогатијих у Србији. Бројне су културне ин- ституције у Ужицу које пружају занимљиве садржаје - Позориште, Галерија, Музеј, Библиотека.  Поред тога, захваљујући изваредном туристи-
чком окружењу током целе године постоје велики број манифестација, фестивала и дешавања.

7. Предивно природно окружење

У непосредном окружењу Ужица (до 50 км)
налазе се бројне природне лепоте и дестинације:
- Златибор
- Тара
- Мокра Гора
- Златар
- Голија
- Језеро Перућац