Инфраструктура

 

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Град Ужице је са ширим окружењем повезан друмском и железничком саобраћајном мрежом. На овом простору укрштају се значајни магистрални путеви М5 Чачак - Пожега -Ужице-веза са Босном, М21: Ваљево-Ужице-веза са Црном Гором, М19.1 Ужице-Бајина Башта-Зворник и регионални путеви Р112:Кремна-Калуђерске Баре-Бајина Башта, Р213: Ужице-Јелова Гора- Бајина Башта (Варда), Р230: Бела Земља-Никојевићи-Чајетина, Р263: Ужице-Каран-Косјерић. Оваква заступљеност магистралних и регионалних путева указује на значај општине у саобраћајном повезивању Централне Србије са Црном Гором и Босном и Херцеговином. Обим саобраћаја на магистралним путевима има тенденцију раста, посебно је карактеристичан летњии период и улазно - излазни правци у односу на градски центар.

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

Град (км)

Удео у дужини путева у округу (%)

Округ (км)

Дужина путева - укупно

411

9.5

4.329

Савремени коловоз

306

13.7

2.236

Магистрални

укупно

84

16.3

515

савремени коловоз

84

19.4

434

Регионални

укупно

70

9.6

732

савремени коловоз

67

11.8

569

Локални

укупно

257

8.4

3.082

савремени коловоз

155

12.6

1.233

 Evropski putni pravacEvropski putni pravac

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Pruga Beograd-BarŽeleznička infrastruktura

Град Ужице је са железничком мрежом повезан магистралном једноколосечном електрифицираном железничком пругом Београд - Бар за јавни путнички и теретни саобраћај дужине 23,3 км. Железничка станица Ужице лоцирана је на ободу централне градске зоне. Теретна железничка станица лоцирана је у Крчагову. Локалне железничке станице постоје у; Стапарима, Крчагову и Севојну. Посебно је интересантна и са аспекта туризма значајна пруга узаног колосека Шарган - Витаси - Мокра Гора - Котроман, намењена за јавни путнички саобраћај.

 

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Аеродром Поникве Ужице је цивилни и војни аеродром који се налази 12 километара северозападно од града Ужица. Аеродром је познат и под називом Лепа Глава. Налази се у југозападној Србији, недалеко од границе са Босном и Херцеговином. „Поникве“ су 25. септембра од Директората за цивилни саобраћај добиле безбедности сертификат за саобраћај авиона генералне авијације, односно ваздухоплова до 100 места. Аеродром је 05.10.2013. године отворен  за цивилне сврхе.

 Vazdušni saobraćajAerodrom Ponikve

БАНКЕ И ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА КОЈЕ СУ У ФУНКЦИЈИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА

 

Бр.

Назив институције

Број филијала у граду

1.

АИК Банка

1

2.

Алпха Банк Србија

2

3.

Војвођанска Банка

1

4.

Банка Интеса А.Д

2

5.

Поштанска штедионица

1

6.

Цредс Банка

1

7.

Чачанска Банка

1

8.

Еуробанка ЕФГ Штедионица

1

9.

Ерсте Банк

1

10.

Хспо Алпе Адриа Банка

1

11.

Комерцијална Банка А.Д

3

12.

Марфин Банк

1

13.

Национална Банка

1

14.

ПроКредит Банк

1

15.

Раффеисен Банк А.Д

1

16.

Соцциете Генерале Банка Србија

1

17.

КБЦ Банк

1

18.

УниЦредит Банк Србија

1

19.

Цредит Агрицоле Банка Србија

1

20.

Финдоместиц Банка

1

 

 Alpha bankKomercijalna banka

 Banca intesa

 

Бр.

Назив институције

Број филијала на територији града

1.

Дунав Осигурање

1

2.

ДДОР Нови Сад

1

3.

Делта Генерали Осигурање

1

4.

Униqа Осигурање

1

5.

Wиенер Стадтисхе Осигурање

1

6.

Таково Осигурање

1

 

 Delta osiguranje

 

 Dunav osiguranje