Хронологија
ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ УЖИЧКОГ ПОДРУЧЈА
географске_одлике Највећи део ове области припада Старом Влаху, односно пределу који се помиње почев од 16 века и чије границе многи постављају различито. Већина аутора се ипак слаже да је то предео између Дрине и средњег Ибра. За Јована Цвијића то је предео од Голије до Таре, односно источно од босанског Старог Влаха, који се пр
НАЈСТАРИЈА ПРОШЛОСТ
Најстарија_прослост Почетак праисторије човечанства с којом практично почиње историја цивилизације, обележен је појавом људске врсте током дилувијалне епохе квартарног доба, којој у археолошкој подели одговара епоха палеолита или старијег каменог доба. Из најстаријег периода људске прошлости на територији југозападне Србије нема с
СРЕДЊИ ВЕК
Средњи_век У другој половини XИИ века, после смене на власти у Србији и владавине жупана Десе, већ око 1166. године јавља се као велики жупан Стефан Немања, зачетник династије Немањића. Владао је испрва заједно са браћом. Његов део обухватао је области: Топлицу, Ибар, Расину и Реке. Један од његове браће, Страцимир, према
УЖИЦЕ У ВРЕМЕ ТУРСКЕ ВЛАСТИ
време_турске Последњи турски покушај да се освајањем Беча укорене у средњој Европи имао је за резултат рат који је са паузама трајао читавих шеснаест година, од 1683. до Карловачког мира 1699. године. Рат је био последица експанзионистичке политике османске државе која је своје империјалне циљеве видела у сталном ширењу гр
УЖИЦЕ У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ
обновљена_србија После добијања аутономије Кнежевине Србије 1830. и 1833. године запажа се релативно бржи развој заната, чему доприносе све веће економске и културне потребе младог грађанског друштва, привредне везе Ужица са суседном Босном и Херцеговином, као и јака традиција турских заната. На пример, четрдесетих година прошлог
УЖИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
измедју_два_рата Промене које су настале стварањем заједничке југословенске државе 1919. године, одразиле су се и на политички живот ужичког краја. Битно је измењен, пре свега, геополитички положај Ужица: уместо граничне области, оно се сада налази у централном делу нове југословенске државе. Геостратегијски положај града је н
УЖИЦЕ И ОКОЛИНА У НОБ-У И РЕВОЛУЦИЈИ 1941-1944.
НОБ У току трајања Ужичке Републике у Ужицу и околини одиграли су се бурни процеси револуционарне смене власти, али и процеси контрареволуционарног карактера праћени таласањем маса у свести и у једном и у другом правцу.
УЖИЦЕ од 1945 - 1997
узице_град Читав полотички развој у Ужицу у овом периоду одвијао се у условима једног ауторитаторног режима, који је под видом “изградње” социјализма улазио у све друштвене поре. Једнопартијски систем са КПЈ (СКЈ) као “авангардом” није пружао никакве могућности политичког деловања изван СКЈ, односно друштвено-полити