Градско веће

Tihomir Petković, gradonačelnik Užica

Тихомир Петковић

Градоначелник

 

Nemanja Nešić

Немања Нешић

Заменик градоначелника

 

 

 

 

Sanja Janković

Сања Јанковић

члан Градског већа задужена за област пољопривреде

 

VIDOJE DRNDAREVIĆ

Видоје Дрндаревић

члан Градског већа задужен за област бриге о породици, здравства и социјалне политике

 

 

 

BUDIMIR VUJOVIĆ

Будимир Вујовић

члан Градског већа задужен за област саобраћаја и трговине

 

Дуња Ђенић

члан Градског већа задужена за област заштите животне средине

 Dragoljub Kostić

Драгољуб Костић

члан Градског већа задужен за област пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

 

Vladimir Sinđelić

Владимир Синђелић

члан Градског већа задужен за област праћења рада и функционисања месних заједница

 

Petar Blagojević

Петар Благојевић

члан Градског већа задужен за област друштвених делатности

 

 

Katarina Ostojić

Катарина Остојић

члан Градског већа задужена за област ванредних ситуација 

 

Miodrag Petković

Миодраг Петковић

члан Градског већа задужен за област туризма

 

Momir Petrović

Момир Петровић

члан Градског већа задужен за област привреде и инвестиција