Градске управе

Одлуком о градским управама образовано је пет градских управа за поједине области и то:

            1. Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,

2.  Градска управа за финансије,

3.  Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне  послове,

4. Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију и

5. Градска управа за инфраструктуру и развој.