Налазите се: Почетна
13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
  Контактирајте нас у вези 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА   Пошаљит пријатељу више информација о 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

И број 06-34/17

03.05.2017. године

У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица  ( ''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 45/14-пречишћен текс) САЗИВАМ

 

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 11. маја (четвртак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско   веће.)

 

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Туристичка организација регије Западна Србија. Предлагач: Градско веће.)

 

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2017.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће.)

 

4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАК ДАВАЊА У  ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ

(Материјал у прилогу. Због обимности материјала комплетан Програм доставља се одборничким групана у електронском облику. Стручна обрада Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.)

 

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

- ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ  ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће.)

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Биоктош''. Предлагач: Градско веће.)

 

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Биоктош''. Предлагач: Градско веће.)

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''ВОДОВОД'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Водовод''. Предлагач: Градско веће.)

 

9.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''ВОДОВОД'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''ВОДОВОД'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Водовод''. Предлагач: Градско веће.)

 

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП''Нискоградња. Предлагач: Градско веће.)

 

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Нискоградња''. Предлагач: Градско веће.)

 

12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Градска топлана Ужице''. Предлагач: Градско веће.)

 

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП ''Градска топлана Ужице''. Предлагач: Градско веће.)

 

 

14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''ДУБОКО'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП''Дубоко''. Предлагач: Градско веће.)

 

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''ДУБОКО'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА   ЈКП ''ДУБОКО'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈКП''Дубоко''. Предлагач: Градско  веће.)

 

16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ''СТАН'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Стан''. Предлагач: Градско веће.)

 

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ''СТАН'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ''СТАН'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Стан''. Предлагач: Градско веће.)

 

18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Велики парк''. Предлагач: Градско веће.)

 

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Велики парк''. Предлагач: Градско веће.)

 

20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' ЗА 2016.ГОДИНУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Аеродром Поникве''. Предлагач: Градско веће.)

 

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

 

-ДУГОРОЧНИ  ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2027.ГОДИНЕ

 

-СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада ЈП ''Аеродром Поникве''. Предлагач: Градско веће.)

 

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ      ТУРИСТИЧКЕ ОГРАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Градска управа за послове органа града , општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу. Одборничким групама доставља се у електронском облику графички приказ Плана зона за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбенопословних зграда на подручју града Ужица. Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.)

 

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА СТАНА У УЛИЦИ ДУШАНА ПОПОВИЋА У УЖИЦУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности . Предлагач: Градско веће.)

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                           Бранислав Митровић

 

 

Претходна страна