Адресар служби града Ужице
АДРЕСАР СЛУЖБИ ГРАДА УЖИЦА

Адреса: Димитрија Туцовића 52
31 000 Ужице
Централа: 031/ 590-190
Е-пошта


Градоначелник: 031/ 590-142, 513-959
Фаx: 031/ 513-499

Чланови Градског већа : 031/ 590-180, 513-162

Начелник Градске управе за послове органа града,
општу уп
раву и друштвене делатности: 031/ 590-146,  Фаx: 031/ 513-469

Начелник Градске управе за послове финансија,
рачуноводства и привреде
: 031/ 590-141,  Фаx: 031/ 513-469

Начелник Градске управе за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове:
031/ 590-110

Начелник Градске управе за инспекцијске послове
и комуналну полицију:
031/ 590-102

Начелник Градске управе за инфраструктуру и развој: 031/590-137
 

ИНСПЕКЦИЈА:

 • Грађевинска инспекција: 031/ 590-122
 • Комунална инспекција: 031/ 590-119
 • Инспекција за друмски саобраћај: 031/ 590-123
 • Инспекција за заштиту животне средине: 031/ 592-406

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:

 • Телефон централе: 031/592-492
 • Заменик начелника комуналне полиције: 031/510-458

Е-пошта комуналне полиције


СЛУЖБЕ:

 • Правна помоћ: 031/ 590-181
 • Издавање извода из матичних књига: 031/ 590-198
 • Бирачки списак: 031/ 590-149
 • Дечји додатак: 031/ 590-157
 • Родитељски додатак: 031/ 590-159
 • Породиљска права: 031/ 590-159, 590-153
 • Писарница за урбанизам: 031/ 590-191
 • Ученички и студентски статус: 031/ 590-126
 • Борачко инвалидска заштита: 031/ 514-643
 • Рачуноводство: 031/ 590-137
 • Водопривреда: 031/ 590-163
 • Имовинско-правни послови: 031/ 590-117, 590-118
 • Легализација: 031/513-067
 • Локална пореска администрација: 031/590-136
 • Градски јавни правобранилац:031/514-562
 • Служба интерне ревизије: 031/514-397
 • Служба буџетске инспекције: 031/500-428
 • Координатор за сарадњу са невладиним сектором: 031/592-418