Javna preduzeća grada Užica
JAVNA PREDUZEĆA GRADA UŽICA

JKP "VODOVOD"
Adresa: Heroja Luna 2
Tel: 031/ 515-777, 512-937, 514-453
E-pošta

JKP "BIOKTOŠ"
Adresa: Heroja Luna 2
Tel: 031/ 521-652
Kol centar: 510-556
Centrala: 031/ 517-377, 520-173
Fax: 031/ 517- 377, 520-173
Zelena pijaca: 031/ 514- 896
Robna pijaca `Međaj`: 031/ 512-153
Javna garaža: 031/ 513-993
Cvećara: 031/ 521-571
Pogrebne usluge `Dovarje`: 031/ 564-743
Pogrebne usluge`Sarića Osoje`: 031/ 564-320, 565-424
E-pošta

JKP "GRADSKA TOPLANA"
Adresa: Trg partizana 26
Tel: 031/ 513-106, 513-101
Telefon dežurne službe za reklamacije: 031/ 517-168
E-pošta

JP "STAN"
Adresa: Marije Mage Magazinović 7
Tel/fax: 031/ 513- 259, 519 -849
Služba održavanja: 031/ 514-476
E-pošta

JKP "NISKOGRADNJA"
Adresa: Međaj 19
Telefoni preduzeća: 031/ 513-054, 513-643, 514-253, fax 513-854
Asfaltno betonska baza: 031/ 531-976
Radionica: 031/ 533-456
Kamenolom: 031/ 571-383
E-pošta

JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU"
Adresa: Vukole Dabić broj 1-3
Telefoni: 031/ 519-141, 511-447, 516-893, 521-328
Faks: 031/ 518-896
E-pošta

JP ZA UPRAVLJANJE AERODROMOM "PONIKVE" 
Adresa: Petra Ćelovića bb 
Telefoni: 031/590-419 
E-pošta

JKP REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "DUBOKO" UŽICE
Adresa: Duboko bb
Tel: 031/ 525-062
Faks:031/525-061
E-pošta

 JP "VELIKI PARK"

Adresa: Veliki Park bb

Tel: CENTRALA 031/3518-152

Faks: 031/517-906