Налазите се: Почетна
12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
  Контактирајте нас у вези 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА   Пошаљит пријатељу више информација о 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

И број 06-28/17

15.03.2017. године

У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13- пречишћен текст) и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 45/14 - пречишћен текст) САЗИВАМ

 

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Седница ће се одржати 23. марта (четвртак) 2017. године са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 

1.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народни музеј. Предлагач: Градско веће. )

 

2.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народно позориште. Предлагач: Градско веће.)

 

3.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Народна библиотека. Предлагач: Градско веће.)

 

4.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Историјски архив. Предлагач: Градско веће.)

 

5.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска галерија. Предлагач: Градско веће.)

 

6.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градски културни центар. Предлагач: Градско веће.)

 

 

7.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2017. годину

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: РЦУ. Предлагач: Градско веће.)

 

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ УТОВАРА И ИСТОВАРА РОБЕ ИЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће.)

 

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

- Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице

- ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице

- ЈП ''Стан'' Ужице

- ЈП ''Велики парк'' Ужице

- ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

11.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП «ВОДОВОД « О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА (ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ)

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

12.ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНИХ ОДБОРА

  • ЈКП ''Биоктош'' Ужице
  • ЈКП ''Водовод'' Ужице
  • ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице
  • Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице
  • ЈП ''Стан'' Ужице
  • ЈП ''Велики парк'' Ужице
  • ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

13.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.)

 

14.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.)

 

15.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

16.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

17.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

18.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

19.ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ

(Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА 12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

 

 

Претходна страна