Nalazite se: Početna
Vesti
12. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA
sednica skupštine grada Zoran Adžić podneo ostavku na mesto člana Gradskog veća. Goran Stanić izabran za direktora Bioktoša, a Boban Perišić za v.d. direktora Turističke organizacije Užice. Usvojeni sastavi nadzornih odbora gradskih preduzeća.
SAVET ZA POLJOPRIVREDU
savet za poljoprivredu Novine u subvencionisanju organske proizvodnje, posebno u proizvodnji heljde i spelte kao i u proizvodnji organskih kokošijih jaja. Predviđeno u ovoj godini i, između ostalog, subencionisanje sadnog materijala i polovnih traktora za voćarstvo.
35. sednica Gradskog veća
Gradsko veće Utvrđen predlog programa poslovanja Dečijeg odmarališta "Zlatibor" za 2017. godinu. Razmatrani amandmani na predlog gradske odluke kojom se reguliše utovar i istovar robe iz teretnih vozila.
Ministar Vukosavljević posetio Užice
ministar kulture u užicu Ministar kulture Vladan Vukosavljević u utorak posetio užičke ustanove kulture i lokalitet Starog grada. Za srednjovekovnu tvrđavu ministar rekao da je to jedan vredan objekat kulture koji treba da se rekonstruiše i stavi u funkciju turizma.
34. sednica Gradskog veća
Gradsko veće Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na godišnji Program rada Turističke organizacije Užice. Programom predviđeno više grupa aktivnosti ove ustanove, a najaktuelnija ona na uvođenju promotivnog angažovanja koje je u vezi sa prezentacijom Konačišta.
Pušten u rad lift na plaži
Plaža Zvanično pušten u rad savremeni lift za invalidna lica, majke sa dečijim kolicima i rekreativce na Plaži. Liftom se prvi vozio istaknuti paraolimpijac Miloš Zarić.
Konkursi, Pozivi, Obaveštenja
KONKURS
pogled na grad Za javno prikupljanje prijava za neposredno učešće grada Užica u sufinasiranju MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA U GRADU UŽICU ZA 2017.GODINU
JAVNI POZIV
Užice noću u otvorenom postupku za javnu nabavku IV broj 404-100/17 - Nabavka električne energije
POZIV
ulica Petra Ćelovića za podnošenje ponuda - Održavanje i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije.
Obaveštenje
Panorama Užica da je nosilac projekta «Telekom Srbija» a.d. podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazne stanice mobilne telefonije oznake «UE – Istorijski Arhiv»
Obaveštenje
ulica Milosa Obrenovica o prijemu - Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada
POZIV
Zabučje za podnošenje ponuda - Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji i rekonstrukciji ograde oko Doma za stara lica na Zabučju
POZIV
zgrada grada Užica za podnošenje ponuda - radovi na uređenju platoa ispred gradske kuće.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - '' Bravarski radovi“.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „ Izvođenje radova na instalacijama vodovoda ,kišne i fekalne kanalizacije (spoljne mreže i prateći hidrotehnički objekti)“.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „ Izvođenje radova na izgradnji objekata vodoprivrede ( nasipa,kanala,korita reke i sl.)“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „ Izvođenje radova na održavanju javne rasvete “
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „Izvođenje radova na izgradnji trafostanica,dalekovoda“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „ Izvođenje radova na izgradnji elektroinstalacija “.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „ Izvođenje radova na izgradnji javne rasvete “.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada u kvalifikacionom postupku - „Izvođenje radova na postavljanju i održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije “
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje manje složenih konstrukcija,raspona do 12 metara i spratnosti P+4 do 18 metara visine“.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje svih složenosti,raspona i visina “.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na izgradnji konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova i slično ) mostova srednje složenosti ,raspona do 12 metara“.
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na izgradnji konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova) svih raspona“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na poslovima sanacije klizišta“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku- '' Izvođenje radova na izgradnji i popravci lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na iskopu,utovaru i transportu svih vrsta zemljanog materijala i divljih deponija“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada_grada_uzica_26 u kvalifikacionom postupku - '' Izvođenje radova na rušenju objekata.“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Izrada svih vrsta geodetskih snimanja.“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje sanacije klizišta .“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje termotehničkih instalacija .“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje objekata visokogradnje .“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje objekata saobraćajne signalizacije“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova i sl.) “
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje objekata javne rasvete i elektroinstalacija .“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje objekata vodoprivrede ( nasipa,regulacija i sl.) .“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje objekata spoljnog razvoda vodovoda i kanalizacije ( kišne i fekalne ) sa pratećim hidrotehničkim objektima.“
OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE
zgrada grada Užica u kvalifikacionom postupku - '' Projektovanje ulica, puteva i drugih vrsta saobraćajnih površina i parternog uređenja .“
JAVNI POZIV
zgrada grada Užica za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2017. godini
POZIV
ka aleksića mostu za podnošenje ponuda - Izrada projekta saobraćajne signalizacije gradskih mesnih zajednica u Užicu
POZIV
zgrada grada Užica za podnošenje ponuda - Projekat elektropriključka sportske hale u Krčagovu.
Obaveštenje
pogled na grad sa zabučja da je nosilac projekta «Telekom Srbija» a.d. podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazne stanice mobilne telefonije oznake «UE – Javna garaža»
ПОЗИВ
ops01_22 За подношење понуда - набавка канализационог материјала према захтевима месних заједница.
ПОЗИВ
ops01_21 За подношење понуда - набавка водоводног материјала према захтевима месних заједница.
Obaveštenje
zgrada grada Užica o pokretanju pregovaračkog postupka bez obavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije u gradu Užicu ("LPA-Centrala Užice")
Obaveštenje
Panorama Užica o raspoređenim sredstvima u okviru Konkursa "Festivali".
ПОЗИВ
ops01_20 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - југоисток
ПОЗИВ
ops01_19 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - североисток
ПОЗИВ
ops01_18 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - југ
ПОЗИВ
ops01_17 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - запад
REŠENJE
ops01_15 O imenovanju stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja za 2017.godinu
POZIV
ops01_14 За подношење понуда - радови на ангажовању механизације на поправци путева, по потреби, до уговореног износа, хитност, машински и земљани радови - северозапад
POZIV
ops01_13 Za podnošenje ponuda - radovi na angažovanju mehanizacije na popravci puteva, po potrebi, do ugovorenog iznosa, hitnost, mašinski i zemljani radovi - sever
OGLAS
ops01_12 Javna prezentacija projekta - urbanističko-arhitektonska razrada - rekonstrukcija i izgradnja objekta pijace "Lipa"
POZIV
ops01_11 Za dostavljanje ponuda - nabavka, prevoz i isporuka jalovine do 40 km
POZIV
ops01_10 Za dostavljanje ponuda - nabavka, prevoz i isporuka jalovine do 30 km
POZIV
ops01_9 Za dostavljanje ponuda - nabavka, prevoz i isporuka jalovine do 20 km
POZIV
ops01_8 Za dostavljanje ponuda - nabavka, prevoz i isporuka jalovine do 10 km
KONKURS
Panorama sela za dodelu koza i jagnjadi
ODLUKA
ops01_7 Odluka o dodeli ugovora za nabavku finansijske usluge - kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017.
grb_srednji_2 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
OGLAS
ops01_5 за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини - локације ознаке С ( фрижидери за сладолед) и остале локације
Rešenje
Panorama Užica o obrazovanju Žalbene komisije
Plan
Aleksića most javnih nabavki u 2017. godini
Pitajte Gradonačelnika
Kalendar događaja
Mart, 2017     *  *
PonUtoSreČetPetSubNed
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Aktuelno
Da sport ne bude privilegija bogatih

VESTI, Z. DJOKOVIĆ

Ljajić dao Užicu 15 miliona za salu dečjeg odmarališta na Zlatiboru

BLIC, V. LOJANICA

Linda Vong obišla radove na izgradnji vrtića na Pori

RADIO LUNA, D. RANKOVIĆ

Humani penzioneri iz Užica

RTS, J. BOŽOVIĆ

Kancelarija za saradnju sa Ruskom federacijom
Katalog lokacija Užica
Katalog lokacija Užica
Razvrstavanje otpada
Razvrstavanje otpada
Vreme
Promotivni film
Promotivni film
Dobra uprava
Писетите сајт Добре управе Добра управа а погледајте и кратак филм Министарства државне управе и локалне саоуправе.